De zorg en ICT wereld staat voor vele uitdagingen en is dan ook continu in beweging. Wij zien een aantal veranderingen op de revalidatiezorg afkomen:

  • Zo krijgen we te maken met de komst van een nieuwe modulaire bekostiging op basis van zorgproducten;
  • De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden moeten bijdragen aan een meer efficiëntere en effectievere zorg;
  • Tevens komt de regie van de behandeling in toenemende mate bij de revalidant te liggen. Hierbij spelen E-health en portalen een grote rol.

Van strategie tot succesvolle implementatie

Onze consultants hebben ruime ervaring in de gezondheidzorg en een brede kennis van de revalidatiefacetten. Zij adviseren over het opstellen van de visie van jouw organisatie op revalidatiezorg. Daarnaast ondersteunen ze bij het vertalen van deze visie naar een strategie voor ICT en informatiemanagement.

Een goed gekozen zorginformatiesysteem (EPD) helpt bij het realiseren van doelen en kwalitatief hoogwaardige zorg. Gedurende het selectieproces ondersteunen wij door middel van een gedegen analyse van jullie visie en  processen. Vervolgens vertalen wij samen met jullie deze analyse naar een Programma van Eisen (PvE). Hierbij houden wij rekening met planningsaspecten: een goed ingerichte planning is cruciaal voor de revalidatiezorg. Goed afgestemde zorgprocessen (zorgpaden) zorgen ervoor dat de voorgeschreven behandelingen zo effectief en efficiënt mogelijk gepland kunnen worden. Dit kan door centrale planning of in de toekomst door een geautomatiseerde plantool.

Het is dan ook belangrijk dat mensen en middelen optimaal en zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Daarnaast is interdisciplinaire behandeling een belangrijk kenmerk van de revalidatiezorg, zowel intern als extern. Wij helpen deze processen in kaart te brengen en de doelstellingen rondom gegevensuitwisseling te realiseren. Daarbij brengen wij ook de betrokkenheid van de patiënt en zijn omgeving in kaart, zodat patient engagement optimaal wordt ondersteund en E-health kan worden ingezet.

Begeleiding in alle facetten

Het succes van een optimalisatie en implementatietraject valt of staat met het hebben van de juiste kennis en ervaring in het projectteam.

Met de professionals van Beter Healthcare haal je ervaren programmamanagers, projectmanagers en consultants in huis. Wij ondersteunen bij het opzetten van de projectorganisatie, planning en het inzetten van verandermanagement. Daarnaast begeleiden wij jouw organisatie bij het optimaliseren (en harmoniseren) van zorgprocessen en de ontwikkeling van zorgpaden. Tijdens de implementatie bieden wij onder andere ondersteuning op het vlak van inrichting, techniek, opleiding en testen. Samen met jullie brengen wij het project naar een succesvolle, geaccepteerde oplevering.

Tevens ondersteunt Beter Healthcare graag in de nazorg en beheerfase. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning van functioneel beheer of helpdeskcoördinatie. Heeft jouw organisatie reeds een implementatie afgerond en ben je niet geheel tevreden over de gerealiseerde baten? Wij kijken graag mee naar mogelijke optimalisatiekansen!