Het sociaal domein in Nederland omvat het brede terrein van zorg, welzijn, jeugd en werk. Het is gericht op het ondersteunen en bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid van burgers. Binnen het sociaal domein worden diverse voorzieningen en diensten aangeboden, zoals gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning (waaronder maatschappelijk werk, buurt-/opbouwwerk, vroegsignalering, schuldhulpverlening etc.), jeugdzorg en arbeidsbemiddeling. Het sociaal domein heeft een (deel van het) antwoord op veel maatschappelijke uitdagingen; hiermee kan de druk op de arbeidsmarkt en zorg aanzienlijk verminderd worden. Dit kan onder andere door preventie, waarbij de inwoners zoveel mogelijk in hun eigen kracht functioneren. Gemeenten spelen een centrale rol in de uitvoering, financiering (als subsidieverstrekker) en coördinatie van het sociaal domein.

Ontwikkelingen binnen de sector
Het sociaal domein is continu in beweging. Binnen de sector zijn diverse ontwikkelingen gaande, waaronder:

  • Verantwoordingseisen vanuit de gemeente en andere subsidieverstrekkers
  • Blended dienstverlening (fysiek en digitaal gemengd)
  • Samenwerking met andere zorgsectoren
  • Optimalisatie van de registratie en rapportage ten behoeve van de bedrijfsvoering van de organisatie

Van strategie tot en met implementatie en beheer
ICT speelt een steeds belangrijkere rol bij het goed oppakken van deze ontwikkelingen. Beter Healthcare biedt hierin onafhankelijke ondersteuning op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Onze consultants hebben ervaring op het snijvlak van zorg en ICT en hebben daarbij uitgebreide kennis van de meest gangbare ECD’s. Onze mensen ondersteunen bij het bedenken van een (ICT-)strategie tot en met de optimalisatie en realisatie, daarbij wordt geanticipeerd op toekomstige wijzigingen. Met het (dienstverlenings)proces centraal werken wij samen met jouw organisatie een ondersteunend ICT-platform uit en verbinden we op optimale wijze zorg met ICT.