ICT op agenda Raad van Bestuur

ICT staat steeds hoger op de agenda van Raad van Bestuur. Men ziet de ICT en de ongekende snelheid waarmee de ontwikkelingen binnen deze branche gaan en de ongekende mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden in de (nabije) toekomst. Daarom is het essentieel om in de bedrijfsstrategie het onderdeel ICT op te nemen. Hierbij ondersteunen wij u graag.

Methodische aanpak

Wij hebben hiervoor de SOPOFID methodiek ontwikkeld. Met uw bedrijfsstrategie als uitgangspunt analyseren wij trends, externe factoren zoals wet- en regelgeving, klant en organisatiebehoeften en interne problemen. Hierop baseren wij de impactanalyse en werken wij de strategische richting uit. Vervolgens zetten wij een roadmap uit voor de komende 5 jaar.

Met verstand van zorg uw ICT verbeterd

Onze consultants hebben verstand van de zorg- en ICT branche en praktijkervaring van diverse implementaties. Daarnaast bestuderen wij de ontwikkelingen van zowel de zorg zelf als op het vlak van techniek en ICT continu. Dit vormt onze basis om een gedegen advies te geven over uw strategie, problemen en behoeften.