/THEMA’S
THEMA’S 2019-04-23T11:58:13+00:00

THEMA’S

VIPP: PATIËNT MEER INZICHT IN EIGEN ZORG

Voor diverse sectoren zijn stimuleringsprogramma’s opgezet om de informatie-uitwisseling tussen client en zorgprofessional, maar ook onderling tussen zorgprofessionals, te stimuleren. Dergelijke regelingen bestaan (of komen) voor de ziekenhuizen (VIPP), care (InZicht), eerstelijn (OPEN) en GGZ (VIPP). Deze programma’s bestaan uit verschillende regelingen, modules en doelstellingen.

Lees verder

HIMSS LEVEL 7

Binnen ziekenhuizen worden de zorgprocessen steeds meer gedigitaliseerd. Door de implementatie van een EPD en de integratie met andere systemen, wordt de zorg ondersteund. In de toekomst zal deze digitale transformatie steeds meer van belang zijn.  Maar heeft u enig idee hoe de digitalisering van uw organisatie er voor staat?

Lees verder

PATIENT ENGAGEMENT

Patient engagement is een emotionele binding en de betrokkenheid van de patiënt binnen het zorgproces. Betere patiëntbetrokkenheid bevordert het vertrouwen tussen patiënten en de zorgprofessionals en is van belang voor het behouden van de continuïteit van de zorg. Dit is een belangrijk onderdeel  van het succes van uw organisatie op lange termijn.

Lees verder

GEGEVENSUITWISSELING IN DE ZORG

Zorginstellingen werken steeds vaker samen als het gaat om patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, hartfalen of high care patiënten zoals oncologische zorg. Ook wordt meer samengewerkt in zorgnetwerken om patiënten nog beter te kunnen helpen. Ook de betrokkenheid van de patiënt in zijn of haar eigen behandelproces staat hoog op de agenda.

Lees verder

OPTIMALISERING POLI PLANNING

Het is voor vele ziekenhuizen een groot probleem om een optimale poli planning te realiseren. De wachttijden voor patiënten én zorgverleners is een veel voorkomend probleem. Hoewel er veel wetenschappelijke inzichten zijn over het creëren van een efficiënte planning wordt dit nog lang niet altijd toegepast in de praktijk.

Lees verder

HORIZONTAAL TOEZICHT

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken toe naar een nieuwe vorm van samenwerken: Horizontaal Toezicht. Een samenwerking gericht op vertrouwen en transparantie; vertrouwen in financiële cijfers en transparantie binnen de processen eromheen. Dit moet resulteren in minder correctiewerkzaamheden achteraf, bij zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars.

Lees verder

THEMA’S

VIPP: PATIËNT MEER INZICHT IN EIGEN ZORG

Door het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen (VIPP 1), revalidatie centra en categorale instellingen (VIPP 2) in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Op deze wijze wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen.

Lees verder

HIMSS LEVEL 7

Binnen ziekenhuizen worden de zorgprocessen steeds meer gedigitaliseerd. Door de implementatie van een EPD en de integratie met andere systemen, wordt de zorg ondersteund. In de toekomst zal deze digitale transformatie steeds meer van belang zijn.  Maar heeft u enig idee hoe de digitalisering van uw organisatie er voor staat?

Lees verder

PATIËNT ENGAGEMENT

Patient engagement is een emotionele binding en de betrokkenheid van de patiënt binnen het zorgproces. Betere patiëntbetrokkenheid bevordert het vertrouwen tussen patiënten en de zorgprofessionals en is van belang voor het behouden van de continuïteit van de zorg. Dit is een belangrijk onderdeel  van het succes van uw organisatie op lange termijn.

Lees verder

GEGEVENSUITWISSELING IN DE ZORG

Zorginstellingen werken steeds vaker samen als het gaat om patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, hartfalen of high care patiënten zoals oncologische zorg. Ook wordt meer samengewerkt in zorgnetwerken om patiënten nog beter te kunnen helpen. Ook de betrokkenheid van de patiënt in zijn of haar eigen behandelproces staat hoog op de agenda.

Lees verder

OPTIMALISERING POLI PLANNING

Het is voor vele ziekenhuizen een groot probleem om een optimale poli planning te realiseren. De wachttijden voor patiënten én zorgverleners is een veel voorkomend probleem. Hoewel er veel wetenschappelijke inzichten zijn over het creëren van een efficiënte planning wordt dit nog lang niet altijd toegepast in de praktijk.

Lees verder