THEMA’S

DIGITALISERING VAN DE ZORG

De digitalisering van de zorg wordt steeds belangrijker. Medio 2019 heeft het Ministerie van VWS Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze extra wil inzetten op de digitalisering van de zorg. Het gaat voornamelijk over de digitalisering van dossiers, de uitwisseling van gegevens en de regie van de patiënt over het gebruik van zijn gegevens.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Kwaliteit en veiligheid gaat hand in hand met de digitalisering van de zorg. Patiëntveiligheid is in ze zorg één van de belangrijkste onderwerpen. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt al jaren met succes gewerkt aan de patiëntveiligheid. Dit is ook belangrijk: het continu bewaken en beheersen van risico’s in de zorg blijft om aandacht vragen.

PATIËNT IN REGIE

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat patiënten die zich actief bezighouden met hun zorgproces, betere klinische uitkomsten hebben. Daarnaast blijkt dat zorgorganisaties die de nadruk leggen op betrokkenheid van de patiënt, de productiviteit en de tevredenheid van de patiënt kunnen verbeteren. Grotere betrokkenheid bij de gezondheidszorg leidt tot betere gezondheidsresultaten.

DATAGEDREVEN ZORG

De Nederlandse overheid is voorstander van het zinvolle gebruik van data. Data is van de belangrijkste elementen bij het realiseren van verbeteringen van de gezondheidszorg.

NETWERKZORG

Het zorglandschap is aan het veranderen en behandelingen vinden steeds vaker in of dichtbij het huis van de patiënt plaats. De taken verschuiven dan ook van het ziekenhuis naar de wijk. Dit vraagt om een herverdeling van de keten met als uitdaging: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?

THEMA’S

DIGITALISERING VAN DE ZORG

De digitalisering van de zorg wordt steeds belangrijker. Medio 2019 heeft het Ministerie van VWS Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze extra wil inzetten op de digitalisering van de zorg. Het gaat voornamelijk over de digitalisering van dossiers, de uitwisseling van gegevens en de regie van de patiënt over het gebruik van zijn gegevens.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Kwaliteit en veiligheid gaat hand in hand met de digitalisering van de zorg. Patiëntveiligheid is in ze zorg één van de belangrijkste onderwerpen. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt al jaren met succes gewerkt aan de patiëntveiligheid. Dit is ook belangrijk: het continu bewaken en beheersen van risico’s in de zorg blijft om aandacht vragen.

PATIËNT IN REGIE

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat patiënten die zich actief bezighouden met hun zorgproces, betere klinische uitkomsten hebben. Daarnaast blijkt dat zorgorganisaties die de nadruk leggen op betrokkenheid van de patiënt, de productiviteit en de tevredenheid van de patiënt kunnen verbeteren. Grotere betrokkenheid bij de gezondheidszorg leidt tot betere gezondheidsresultaten.

DATAGEDREVEN ZORG

De Nederlandse overheid is voorstander van het zinvolle gebruik van data. Data is van de belangrijkste elementen bij het realiseren van verbeteringen van de gezondheidszorg.

NETWERKZORG

Het zorglandschap is aan het veranderen en behandelingen vinden steeds vaker in of dichtbij het huis van de patiënt plaats. De taken verschuiven dan ook van het ziekenhuis naar de wijk. Dit vraagt om een herverdeling van de keten met als uitdaging: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?