Verrichtingenthesaurus is de landelijke standaard voor het registreren van medische verrichtingen in het elektronisch patiënten dossier (EPD). Dit gebeurt volgens het principe eenheid van taal, waarbij de vastgelegde gegevens voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt.

De verrichtingenthesaurus is door Dutch Hospital Data (DHD) ontwikkeld samen met de medische beroepsverenigingen. Het stelt de zorgverlener in staat om in zijn eigen taal verrichtingen te registreren in het elektronisch patiënten dossier (EPD). De medische inhoud staat centraal bij deze registratie, in tegenstelling tot de financiële afleiding waar het rechtstreeks registreren van zorgactiviteiten (ZA-codes) centraal staat. De verrichtingenthesaurus werkt volgens het principe; éénmalig registreren, meervoudig gebruiken. Hierdoor kan méér gedaan worden met een lagere registratielast.

Door middel van een automatische afleiding worden de geregistreerde, medische verrichtingen waar nodig vertaald naar de diverse registratiestandaarden zoals SNOMED-CT (wat [internationale] gegevensuitwisseling mogelijk maakt), zorgactiviteit-codes (ZA-codes) voor financiële afhandeling en zorginformatie-bouwstenen (ZIB’s).

Wat betekent overstappen op de verrichtingenthesaurus?

Zoals hierboven reeds benoemd, levert het overstappen op de verrichtingenthesaurus veel op. Echter is het maken van de overstap een intensief traject.
Als ziekenhuis begin je met een impactanalyse. Hierin wordt vastgesteld op welke plekken binnen het ziekenhuis het overgaan op de verrichtingenthesaurus impact heeft. Dit kan zowel binnen het EPD zijn als in diverse deelsystemen, zoals laboratoriumsystemen of een dailyauditing-systeem.

Vervolgens worden tijdens het implementatietraject alle registratiecodes geïnventariseerd. Bij al deze codes worden vervolgens één of meerdere verrichtingenthesauruscodes gevonden.

De verrichtingenthesaurus gaat uit van registratie in de taal van de zorgverlener. Daardoor hebben de medische vakgroepen een belangrijke rol in het valideren van de verrichtingenthesaurus voor hun specialisme. In veel gevallen bestaat dit uit het valideren van een vertaling (ook wel ‘mapping’ genoemd) van een oude verrichting-code (CBV of ZA) naar een nieuwe verrichtingenthesauruscode. Voor een aantal gevallen moet één van de mogelijke codes geselecteerd worden, of dient de keuze gemaakt te worden dat meerdere verrichtingenthesauruscodes worden opgenomen in de nieuwe codelijsten.
Tijdens dit proces is het belangrijk om het effect van de vertaling naar de verrichtingenthesaurus op de DBC-productie in te schatten. Het is dan ook van belang dat de afdeling BI wordt betrokken bij dit traject; onder andere omdat de verrichtingenthesaurusrapportages gebaseerd op verrichtingen alsmede financiële rapportages raakt.

Hoe kan Beter Healthcare hierbij helpen?

Is jouw ziekenhuis van plan om gebruik te gaan maken van de verrichtingenthesaurus? Of heb je vragen over het nut van de verrichtingenthesaurus voor jouw eigen organisatie? Onze consultants helpen graag met het maken van de juiste afwegingen. Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op.