Daar waar de laatste ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen de benodigde inspanningen leveren om aan de VIPP 1 & 2 doelstellingen te voldoen is begin februari 2020 de nieuwe subsidieregeling VIPP 5 gepubliceerd in de Staatscourant.

De doelgroep bestaat uit alle instellingen die medisch specialistische zorg leveren inclusief de audiologische centra (exclusief de GGZ-instellingen). De scope van de VIPP 5-regeling ligt onder meer op de informatie-uitwisseling tussen de zorginstelling en een PGO van de patiënt én de uitwisseling tussen instellingen onderling.

Het programma is wederom opgebouwd uit een aantal modules waar subsidiegelden voor aangevraagd kunnen worden. Binnen deze regeling stelt het VWS voor de jaren 2020, 2021 en 2022 €75 miljoen subsidie beschikbaar over de modules en de verschillende categorieën van instellingen, waarbij module 1 en 3 als verplicht zijn gesteld en voor module 2 optioneel gekozen kan worden.

Module 1: 
De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel.
Deadline versneld:     31-05-2021
Deadline regulier:      30-09-2022

Module 2:
De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.
Deadline:                     30-06-2023

Module 3:
De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.
Deadline:                    30-06-2023

Wederom dient er door middel van een IT-assessment aan te worden getoond of de module is uitgevoerd en de resultaten voldoen aan de bijbehorende normen en standaarden. De audit moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke IT-auditor die ingeschreven staat in het register van gekwalificeerde IT-auditors.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Zowel in de voorbereiding als tijdens het programma kunt u tegen vraagstukken rondom visie, organisatie, techniek, proces en/of financiën aanlopen. Beter Healthcare specialiseert zich in projectmanagement, advisering en implementatie van software, business- en processen voor zorgorganisaties. Naast ervaring met de bovengenoemde vraagstukken, hebben wij ook uitgebreide productkennis in huis van EPD’s en PGO’s. Dit maakt ons bij uitstek geschikt om jouw organisatie te ondersteunen bij het realiseren van uw VIPP 5-doelstellingen.

Meer informatie of vragen rondom de VIPP 5-regeling? Wij staan je graag te woord. Neem contact met ons op.

Bron: NVZ/NFU/ZKN/Staatscourant 7935