De rol van de patiënt/cliënt in het zorgproces verandert door een toenemende behoefte aan eigen regie. Initiatieven als shared decision making en blended care onderschrijven dit. Hierdoor is een betrouwbare, efficiënte informatie-uitwisseling tussen de diverse betrokkenen en tussen verschillende applicaties van essentieel belang. Tegenover de grote uitdagingen die er binnen de GGZ op dit terrein zijn, staan inmiddels dan ook ambitieuze plannen.

In februari 2018 heeft staatssecretaris Blokhuis het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) voor de GGZ aangekondigd. In de periode 2018-2019 wordt er 50 miljoen euro beschikbaar gesteld om de “digitale basis op orde” te krijgen. Vervolgens kan ICT als middel ingezet worden om de administratieve lasten te verminderen, wachttijden terug te dringen en de zorg verder te verbeteren. Binnen de regeling wordt aangesloten bij andere landelijke programma’s, zoals de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) en MedMij.

Het programma VIPP GGZ bestaat uit drie modules:

A. Patiënt & Informatie
Het doel van deze module is dat patiënten/cliënten de beschikking krijgen over informatie uit hun eigen dossier conform de zorginformatiebouwstenen.

B. Patiënt & Medicatie
Het doel van deze module is om de medicatieveiligheid te ondersteunen en te vergroten.

C. Patiënt & eHealth
Het doel van deze module is de inzet van eHealth te stimuleren en de uitkomsten ervan te tonen in het EPD/ECD.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen op diverse vlakken. Zo kunt je ons onder andere inschakelen voor:

  • Ondersteuning en advisering betreffende de nulmeting;
  • Visievorming en strategiebepaling in relatie tot organisatie- en IT-strategie (‘bepalen stip op de horizon’);
  • Fit/gap-analyse op organisatie, procesinformatie, applicatie- en/of infrastructuurniveau (conform Nictiz 5-lagenmodel) (‘bepalen route tussen gewenste en huidige situatie’);
  • Projectleiding, advies en begeleiding selectie, implementatie en ontwikkeltrajecten;
  • Projectleiding, advies en begeleiding integratievraagstukken;
  • Verandermanagement en communicatie intern en extern;
  • Ondersteuning behalen gestelde criteria voor subsidie.

Omdat voor ons de beste oplossing voorop staat, gaan wij leveranciersonafhankelijk te werk. Naast kennis van de zorg, hebben wij uitgebreide productkennis van de gangbare EPD’s binnen de GGZ, zoals mijnQuarant, USER, xmCare, ONS en Careweb. Dit maakt ons bij uitstek geschikt om jouw organisatie te ondersteunen bij het realiseren van VIPP-doelstellingen.