/VIPP
VIPP 2019-07-01T17:12:11+00:00

Voor diverse sectoren zijn stimuleringsprogramma’s opgezet om de informatie-uitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, maar ook onderling tussen zorgprofessionals, te stimuleren. Dergelijke regelingen bestaan (of komen) voor de ziekenhuizen (VIPP), care (InZicht), eerstelijn (OPEN) en GGZ (VIPP). Deze programma’s bestaan uit verschillende regelingen, modules en doelstellingen.

Beter Healthcare kan op diverse manieren helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.