Voor diverse sectoren zijn VIPP-stimuleringsprogramma’s opgezet om de informatie-uitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, maar ook onderling tussen zorgprofessionals en instellingen, te stimuleren. Deze programma’s bestaan uit verschillende regelingen, modules en doelstellingen.

Beter Healthcare kan op diverse manieren ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen binnen de VIPP-stimuleringsprogramma’s.