Uitdagingen in de VV&T

Elke dag zetten ruim 400.000 zorgprofessionals zich in om de beste zorg te leveren aan cliënten in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Daarbij worden ze geconfronteerd met vele uitdagingen. Aan de ene kant is de kwaliteit van zorg het gesprek van de dag (kwaliteitskader verpleeghuiszorg) en aan de andere kant dwingen maatschappelijke ontwikkelingen de zorgsector steeds efficiënter te werken. Voorbeelden hiervan zijn de optimalisatie van de personeelsmix (van aanbod naar vraag gestuurd), prognostisch plannen en een groeiende behoefte aan stuurinformatie. De samenwerking tussen klant, mantelzorgers en zorgprofessionals wordt daarom steeds belangrijker.

Technische ontwikkelingen

De cliënt wordt zelf zorgregisseur door de opkomst van cliëntportalen en PGO’s. Daarbij ontstaat behoefte aan de zorgprofessional 3.0, die met slimme technologie nauw samenwerkt met andere zorgdisciplines en mantelzorgers. Technologie helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen wonen. Dit vraagt om nieuwe competentie- en takenprofielen. Als gevolg van deze ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving zijn wijzigingen binnen de zorgsector noodzakelijk.

Strategie, implementatie consultancy en functioneel applicatiebeheer

ICT speelt een steeds belangrijkere rol bij het goed oppakken van deze uitdagingen. Beter Healthcare biedt hierin onafhankelijke ondersteuning op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Veel van onze medewerkers hebben meer dan 10 jaar ervaring op het snijvlak van zorg en ICT gecombineerd met uitgebreide kennis van de meest gangbare ECD’s. Daarbij spreken we de taal van de verschillende belanghebbenden. Wij ondersteunen bij het bedenken van een (ICT) strategie tot en met de optimalisatie, realisatie en anticiperen op toekomstige wijzigingen. Met het (zorg)proces als middelpunt werken wij samen met jouw organisatie een ondersteunend ICT platform uit en verbinden we op optimale wijze zorg met ICT.