Gespecialiseerd, snel en efficiënt met alle verplichtingen van een ziekenhuis

Net als ziekenhuizen bieden zelfstandige behandelcentra (ZBC) medische specialistische zorg. Vele ZBC zijn ontstaan als initiatief om planbare, minder complexe behandelingen sneller en efficiënter aan te kunnen bieden. Echter gelden voor ZBC dezelfde verplichtingen omtrent wet- en regelgeving als bij een regulier ziekenhuis.

Customer of patient journey

Eén van de kenmerken van ZBC is de commerciële aanpak. De patiënt heeft namelijk een ruime keuze wanneer hij/zij op zoek gaat naar een geschikt ZBC. De binding met de patiënt en de beleving van de patiënt is daarom van groot belang. Het is belangrijk de patiënt vanaf het eerste contactmoment tot ver na de behandeling te begeleiden voor een optimale patient engagement. Dit staat beter bekend als de customer of patient journey.
Wij begrijpen dat alle contactmomenten met uw (toekomstige) patiënt essentieel zijn voor (het vervolg van) een behandeling. Beter Healthcare biedt ondersteuning bij het uitwerken van de customer journey en de implementatie hiervan. Onze professionals hebben ruime kennis en ervaring van ZIS/EPD pakketten voor de ZBC markt. Zo zijn wij onder andere bekend met ChipSoft HiX, Timeff, Medicore en Curasoft en hebben wij ervaring met diverse CRM pakketten zoals Salesforce.