De inrichting van financiële (registratie)processen is een belangrijk thema binnen ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Het financieel gezond houden van de organisatie hangt af van veel factoren, waarin de registratie in het EPD of ECD vaak centraal staat. Beter Healthcare heeft specialisten in dienst heeft met kennis en ervaring op het gebied van zowel EPD’s als zorgadministratieve processen. Daardoor zijn wij in staat om opdrachten vanuit beide perspectieven te benaderen.

Beter Healthcare kan bij verschillende projecten ondersteunen, zoals bij de implementatie van de verrichtingenthesaurus of horizontaal toezicht. Daarnaast passen wij onze expertise ook graag toe op functioneel beheer en het ontwikkelen van dashboards en rapportages.

Subthema’s betreffende het onderwerp ‘Zorgcontrol’ zijn: