De huidige bekostiging van de geestelijk gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ) kent meerdere knelpunten en is op lange termijn niet toekomstbestendig. Om deze reden werken de NZa en diverse veldpartijen aan een nieuwe vorm van bekostiging. Op 1 januari 2022 wordt in de GGZ en FZ het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit model zal de generalistische basis-ggz prestaties, de db(b)c’s en de zzp’s gaan vervangen. Al deze financieringsstromen zullen op dezelfde wijze bekostigd gaan worden.

De voordelen van het zorgprestatiemodel

Eén van de belangrijkste voordelen van de nieuwe systematiek is de vereenvoudiging. Zo blijven er nog maar een handvol prestaties over (consult, toeslag consult, groepsconsult, verblijfsdag, toeslag verblijfsdag en overige prestaties) die de daadwerkelijk geleverde zorg beter weerspiegelen. Dit maakt de zorgnota’s voor cliënten begrijpelijker en beter controleerbaar. Daarbij zorgt het voor een vermindering in regelgeving en een verlaging van de administratieve lasten.

De financiering vindt straks niet meer plaats op basis van langlopende trajecten, maar tarieven worden rechtstreeks gekoppeld aan de genoemde prestaties. Dit maakt regelmatige declaratie (bijvoorbeeld maandelijks) mogelijk, waardoor alle betrokken partijen sneller en beter inzicht krijgen in de zorgkosten of -opbrengsten. Dit verhoogt transparantie en stimuleert gepaste en doelmatige zorg.

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?

Deze wijzigingen kunnen impact hebben op bijvoorbeeld werkprocessen, informatievoorziening en bedrijfsvoering. Het is van belang om deze impact zo snel mogelijk inzichtelijk te maken, zodat er eventueel tijdig actie ondernomen kan worden. Vanuit het landelijk programma zijn er daarom diverse tabellen beschikbaar gesteld die gebruikt kunnen worden voor simulaties. Onze consultants staan klaar om hierbij te ondersteunen.

Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen op diverse vlakken, zoals:

 • Financiële processen
  • Complexe scenario’s doorlichten
  • Ongewenste effecten ondervangen
  • Nieuwe facturatieprocessen inrichten
  • Financiële rapportages inrichten
 • Informatiemanagement
  • Belangrijke KPI’s identificeren
  • Datamodel opzetten
  • Datawarehouse inrichten
 • Procesanalyse
  • Volledig zorgaanbod in kaart brengen
  • Processchema planning & resources opstellen
  • Beheersorganisatie inrichten
 • Projectorganisatie
  • Projectmanagement
  • Verandermanagement
  • Werksessies organiseren
  • Scholing & ondersteuning

Meer weten?

Wil je graag meer weten wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem contact op met ons, we staan je graag te woord!