E- health

E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën – met name internet-technologie – om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of verbeteren. Denk hierbij aan patiëntportalen en PGO’s voor online inzage, communicatieplatforms, chat- en video-applicaties voor e-consult, meetapparatuur en applicaties voor telemonitoring en gebruik van Internet of Medical Things (IoMT) en domotica.

E-health technologieën richten zich op interactie en verbinding met de patiënt. Dit gaat verder dan het technisch mogelijk maken van digitale informatie-uitwisseling: het gaat om het toepassen van de informatie en technieken voor het leveren van betere zorg, het betrekken van de patiënt, beslisondersteuning, onderzoek en kwaliteitsdoeleinden.

Kansen en uitdagingen

De meeste zorgprofessionals geloven dat de zorg slimmer en beter kan worden ingericht met passende digitale technologie, zo blijkt uit de e-health monitor van Nictiz. E-health kan leiden tot een afname van de werkdruk en lastenverlichting voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Het bevordert de zelfredzaamheid en geeft meer inzicht, waardoor de patiënt beter in staat is regie te nemen over zijn eigen gezondheid.

Ondanks deze beloftes blijft het daadwerkelijke gebruik van online inzage, beeldbellen, telemonitoring en andere e-health toepassingen nog ruimschoots achter bij het aanbod. En waar e-health wél wordt ingezet, wordt niet altijd het volle potentieel benut.

Voor het effectief inzetten van e-health, is het belangrijk om aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:

  • Zorgmedewerkers en patiënten hebben voldoende kennis over de mogelijkheden van e-health;
  • De gebruikte techniek werkt zonder problemen. Dit vereist kwalitatieve hardware, goed ingerichte ICT-systemen, stabiele koppelingen en gegevensuitwisseling tussen instellingen;
  • De e-health toepassingen zijn optimaal geïntegreerd in het (integrale) zorgproces. De digitale applicatie moet zijn afgestemd op de zorgprocessen binnen en tussen zorginstellingen, maar ook op de eindgebruikers (zowel zorgverleners als patiënten). Soms is het nodig om de processen of taakverdeling te herzien.

Wil je de mogelijkheden van e-health realiseren? Beter Healthcare helpt

De consultants van Beter Healthcare hebben kennis van de e-health markt, het zorg-ICT landschap én de zorgprocessen. Daarmee kunnen wij jouw zorgorganisatie helpen digitale zorg een succes te maken.

Een effectieve inzet van e-health begint bij een gedegen visie en digitale strategie. Onze ervaren consultants ondersteunen bij het inventariseren van de mogelijkheden, behoeften en uitdagingen binnen uw organisatie en adviseren tijdens het opstellen van een passende strategie. Voor een goede afstemming van e-health toepassingen op de zorgprocessen, kunnen wij helpen deze processen in kaart te brengen. Je krijgt daarmee niet alleen inzicht in de huidige processen, maar ook hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden (met de inzet van e-health). Tevens bij de selectie en implementatie van e-health toepassingen staat Beter Healthcare voor je klaar. We ondersteunen bij marktonderzoek, afstemming met betrokken eindgebruikers, technische integratie in uw ICT-architectuur, voorlichting en training.

Samen zorgen we ervoor dat de gekozen e-health toepassing écht waarde toevoegt voor jouw organisatie. We ondersteunen je graag! Neem contact met ons op.