Het zorglandschap is aan het veranderen en behandelingen vinden steeds vaker in of dichtbij het huis van de patiënt plaats. De taken verschuiven dan ook van het ziekenhuis naar de wijk. Dit vraagt om een herverdeling van de keten met als uitdaging: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?

Gericht op de zorg van de toekomst

Netwerkzorg opereert fundamenteel anders dan traditionele organisaties. Om de eerste stappen naar netwerkzorg te zetten moeten we stoppen met denken in hokjes en ons richten op de zorg van de toekomst, genaamd netwerkzorg.

Door een toename van specialisatie in de zorg, het aantal chronisch zieken en het aantal chronische ziekten per persoon, zullen complexe zorgprocessen rondom een individuele patiënt een vlucht nemen. In veel gevallen levert niet één organisatie de benodigde zorg, maar zijn meerdere organisaties betrokken.

Netwerkzorgbenaderingen hebben bewezen dat specialisatie in een aandoening de kwaliteit van zorg en de ervaring daarvan voor de patiënt verbeteren, terwijl de kosten verminderen. Een dergelijke benadering past uitstekend bij een situatie waarbij de beste zorgverleners voor een individuele patiënt werkzaam kunnen zijn bij verschillende zorgorganisaties.

Netwerkzorg in een notendop

  • (Duurdere) zorg voorkomen
  • Zorg rondom de mensen organiseren (verplaatsen)
  • Slimme zorg en e-health inzetten (vervangen)

Gegevensuitwisseling op basis van standaarden gaat hierbij een cruciale rol spelen. Ministerie van VWS heeft dit hoog op de agenda staan en werkt met alle partijen aan standaardisatie, ze stimuleert om dit zo snel mogelijk op orde te krijgen. Beter Healthcare heeft een team van specialisten binnen dit vakgebied, zij ondersteunen van architectuur tot realisatie.

Subthema’s betreffende dit Netwerkzorg zijn: