PRIVACYVERKLARING

/PRIVACYVERKLARING
PRIVACYVERKLARING 2018-09-11T11:06:18+00:00

P R I V A C Y V E R K L A R I N G

INLEIDING

Beter Healthcare vindt het belangrijk dat er voorzichtig omgaan wordt met privacygevoelige gegevens. Om uw rechten te waarborgen leggen we in deze privacyverklaring uit welke gegevens wij van u verwerken, met welk doel we dat doen en hoe lang we uw gegevens bewaren. Daarnaast leggen we uw rechten uit met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.
Beter Healthcare respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1.0 WAAROM BETER HEALTHCARE GEGEVENS BEWAART

1.1 Contact
Beter Healthcare verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Deze gegevens hebben wij alleen in ons bezit mits u deze aan ons vrijwillig heeft verstrekt.

1.2 Dienstverlening
Daarnaast kan Beter Healthcare uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening, bijvoorbeeld:
– Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, om de door u
gekozen diensten of informatie te leveren;
– Om te factureren als u een dienst heeft afgenomen.

1.3 Sollicitatie
Indien u solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor betrokken medewerkers. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

1.4 Marketingdoeleinden
Tevens kan Beter Healthcare persoonsgegevens verwerken voor het gebruik van marketingdoeleinden, zijnde:
– Nieuwsbrieven;
– Mailingen;
– Uitnodigingen voor Beter Healthcare gerelateerde events;
– Verbetering van onze service;
– Om contact met u op te nemen na het achterlaten van gegevens en het
downloaden van een beveiligd artikel/product/presentatie.
Uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden tot dat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen, bijvoorbeeld via de uitschrijfknop onderaan onze e-mails. Wilt u uw gegevens graag inzien, verwijderen of wijzigen? Neem dan contact met ons op (zie punt 10.0 voor de contactgegevens).

2.0 HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS?

Beter Healthcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

2.1 Sollicitatie
In het geval van een sollicitatie worden uw gegevens na afwijzing binnen 3 maanden definitief verwijderd. Indien gewenst zullen wij schriftelijk toestemming vragen voor het langer bewaren van uw persoonsgegevens.

2.2 Marketingdoeleinden
Uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden bewaard zolang als u bent ingeschreven. U kunt zich te allen tijden uitschrijven voor de benadering van één of meerdere marketingdoeleinden, bijvoorbeeld via de uitschrijfknop onderaan onze e-mails. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Binnen 3 maanden na uitschrijving zullen u gegevens definitief worden verwijderd.

3.0 HET DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

Beter Healthcare respecteert de privacy van alle gebruikers. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien derden betrokken zijn bij de uitvoering van onze marketingdoeleinden. Voor het realiseren van onze marketingdoeleinden maken wij gebruik van HubSpot en MailChimp. Voor meer informatie over het privacy beleid van deze partijen, verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van de desbetreffende bedrijven.

3.1 Sociale media
Op de website van Beter Healthcare zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Leest u de privacyverklaring van o.a. LinkedIn, Facebook en Twitter voor meer informatie over wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

4.0 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Beter Healthcare worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Beter Healthcare gebruikt deze informatie om de werking van de website en haar diensten te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Bij een bezoek aan onze website worden de volgende gegevens bewaard:

– Het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website;
– Uw e-mail adres (mits u deze achterlaat middels het invullen van een contactformulier);
– De domeinnaam van andere sites (die u heeft geraadpleegd om naar onze site te gaan);
– Informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website bezocht heeft;
– Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt heeft (bijvoorbeeld middels een contactformulier. Denk hierbij aan uw voor- en/of achternaam, e-mail adres, telefoonnummer etc.)

5.0 GOOGLE ANALYTICS

Beter Healthcare maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Beter Healthcare bij Google zoekresultaatpagina’s is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie hierover.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Beter Healthcare te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beter Healthcare heeft hier geen invloed op. Beter Healthcare heeft Google geen toestemming gegeven om via Beter Healthcare verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6.0 RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

6.1 Recht op inzage en rectificatie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6.2 Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Binnen 3 maanden na overdacht zullen wij uw gegevens definitief verwijderen.

6.3 Recht op beperking van de verwerking
U beschikt over het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Binnen 3 maanden na overdacht zullen wij uw gegevens definitief verwijderen.

6.4 Recht op een menselijke blik bij besluit
U heeft het recht op een menselijke blik bij besluit met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Tot op heden maakt Beter Healthcare geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

6.5 Recht op gegevensoverdracht
U beschikt over het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Indien u uw persoonsgegevens waarover Beter Healthcare beschikt wilt overdragen naar een andere organisatie is dat mogelijk. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Binnen 3 maanden na overdacht zullen wij uw gegevens definitief verwijderen.

6.6 Recht op het intrekken van gegeven toestemming
U heef ten alle tijden het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens waarover Beter Healthcare beschikt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Binnen 3 maanden na uitschrijving zullen u gegevens definitief worden verwijderd.

6.7 Klachten
Als u klachten heeft over de manier waarop wij met u persoonsgegevens omgaan, bent u gerechtigd uw klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.

7.0 BEVEILIGING

Beter Healthcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beter Healthcare maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beter Healthcare verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Beter Healthcare (zie punt 10.0 voor de contactgegevens).

8.0 COOKIES
Beter Healthcare maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u deze website gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de kwaliteit van onze diensten/ website verbeteren.

8.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Zo kunnen wij de bezoeker herkennen bij een volgend bezoek. De cookies identificeren alleen computers. Ze worden dus niet gebruikt om personen te herkennen. Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Zie voor uitbreide informatie over Google Analytics punt 6.0.

8.2 Hoe kunt u cookies verwijderen?
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers zal u deze handeling per computer en/of browser moeten herhalen.
Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u de cookies uitschakelt. Hieronder vindt u links naar uitleg over het uitschakelen van cookies in de meest gebruikte browsers:
Google Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer

9.0 CONTACTGEGEVENS

Beter Healthcare is als volgt te bereiken:

Beter Healthcare
Pioenroosstraat 32, 5241 AB Rosmalen
Telefoon: +31(0)88 455 8600
E-mailadres: info@beterhealthcare.nl
Website: www.beterhealthcare.nl

10.0 AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen met betrekking tot de privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd. U leest hier altijd de meest recente versie.