Beter Healthcare vindt het belangrijk dat er voorzichtig omgegaan wordt met privacygevoelige gegevens. Om uw rechten te waarborgen leggen we in deze privacyverklaring uit welke gegevens we van u verwerken, met welk doel we dat doen en hoe lang we uw gegevens bewaren. Daarnaast leggen we uw rechten uit met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Beter Healthcare respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1.0 WAAROM BETER HEALTHCARE GEGEVENS BEWAART

1.1 Contact
Beter Healthcare verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen. Deze gegevens hebben we alleen in ons bezit, mits u deze vrijwillig aan ons heeft verstrekt.

1.2 Dienstverlening
Daarnaast kan Beter Healthcare uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst betreffende een opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening, bijvoorbeeld:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, om de door u gekozen diensten of informatie te leveren;
 • Om te factureren als u een dienst heeft afgenomen.

1.3 Sollicitatie
Indien u solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan we op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor betrokken medewerkers. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

 1.4 Marketingdoeleinden
Tevens kan Beter Healthcare persoonsgegevens verwerken voor het gebruik van marketingdoeleinden, zijnde:

 • Nieuwsbrieven;
 • Marketinginformatie;
 • Verbetering van onze service;
 • Om contact met u op te nemen na het achterlaten van gegevens en het downloaden van een beveiligd artikel/product/presentatie.

Uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden tot u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen, bijvoorbeeld via de uitschrijfknop onderaan onze e-mails. Wilt u uw gegevens graag inzien, verwijderen of wijzigen? Neem dan contact met ons op (zie punt 10.0 voor onze contactgegevens).

2.0 HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS?

Beter Healthcare bewaart uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, niet langer dan nodig is om doelen te realiseren.

 2.1 Sollicitatie
In het geval van een sollicitatie worden uw gegevens na afwijzing binnen 3 maanden definitief verwijderd. Indien gewenst zullen wij schriftelijk toestemming vragen voor het langer bewaren van uw persoonsgegevens.

 2.2 Marketingdoeleinden
Uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden bewaard zolang u bent ingeschreven. U kunt zich te allen tijden uitschrijven voor de benadering van één of meerdere marketingdoeleinden, bijvoorbeeld via de uitschrijfknop onderaan onze e-mails. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren (uiterlijk binnen 4 weken). Binnen 3 maanden na uitschrijving zullen uw gegevens definitief worden verwijderd.

3.0 HET DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

Beter Healthcare respecteert de privacy van alle bezoekers. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien derden betrokken zijn bij de uitvoering van onze marketingdoeleinden.

 3.1 Sociale media
Op de website van Beter Healthcare zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Voor meer informatie over de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door o.a. LinkedIn, Facebook en Twitter verwijzen we u naar de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Tevens kan het webadres van deze verklaringen veranderen, waardoor bovenstaande link ongeldig kan zijn.

4.0 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Beter Healthcare worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Beter Healthcare gebruikt deze informatie om de werking van de website en haar diensten te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Bij een bezoek aan onze website worden de volgende gegevens bewaard:

 • Het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website;
 • Uw e-mailadres (mits u deze achterlaat middels het invullen van een contactformulier);
 • De domeinnaam van andere websites (die u heeft geraadpleegd om naar onze website te gaan);
 • Informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website bezocht heeft;
 • Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt heeft (bijvoorbeeld middels een contactformulier, denk aan uw voor- en/of achternaam, e-mailadres, telefoonnummer etc.).

5.0 RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

 5.1 Recht op inzage en rectificatie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, (laten) corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren (uiterlijk binnen 4 weken). Binnen 3 maanden na overdacht zullen we uw gegevens definitief verwijderen.

 5.2 Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren (uiterlijk binnen 4 weken). Binnen 3 maanden na overdacht zullen we uw gegevens definitief verwijderen.

 5.3 Recht op beperking van de verwerking
U beschikt over het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren (uiterlijk binnen 4 weken). Binnen 3 maanden na overdacht zullen we uw gegevens definitief verwijderen.

 5.4 Recht op een menselijke blik bij besluit
U heeft het recht op een menselijke blik bij besluit met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Tot op heden maakt Beter Healthcare geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

 5.5 Recht op gegevensoverdracht
U beschikt over het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Indien u uw persoonsgegevens, waarover Beter Healthcare beschikt, wil overdragen naar een andere organisatie is dat mogelijk. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren (uiterlijk binnen 4 weken). Binnen 3 maanden na overdacht zullen we uw gegevens definitief verwijderen.

 5.6 Recht op het intrekken van gegeven toestemming
U heef te allen tijden recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens waarover Beter Healthcare beschikt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@beterhealthcare.nl. Beter Healthcare zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren (uiterlijk binnen 4 weken). Binnen 3 maanden na uitschrijving zullen u gegevens definitief worden verwijderd.

 5.7 Klachten
Als u klachten heeft over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, bent u gerechtigd uw klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.

6.0 BEVEILIGING

Beter Healthcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beter Healthcare maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Beter Healthcare verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Beter Healthcare (zie punt 10.0 voor onze contactgegevens).

7.0 COOKIEBELEID
Beter Healthcare maakt gebruik van verschillende soorten cookies op haar website om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de website gebruikt. Op basis van de gegevens die we uit deze cookies verzamelen, kunnen wij de kwaliteit van onze diensten/website verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom zijn we duidelijk over welke cookies we gebruiken en waarvoor we deze gebruiken.

7.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website u bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Cookies identificeren alleen computers, ze kunnen niet worden gebruikt om personen te herkennen.

7.2 Welke cookies gebruiken we?

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Een voorbeeld hiervan zijn cookies voor onze zoekfunctie.

Analytische cookies
Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Deze inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Tracking cookies
Tracking cookies houden bij hoe vaak content op onze website is bekeken en voorkomen dat u te vaak dezelfde content ziet. Alléén eter Healthcare kan tracking cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Daardoor kunnen wij u beter van dienst zijn.

Via onze website worden cookies geplaatst van:
Google (als deel van Google Analytics)
Twitter
YouTube
HubSpot

Voor meer informatie hierover en waarom we hier gebruik van maken, zie punt 7.3.

7.3 Waarom maken wij gebruik van deze cookies?

Voor het realiseren van de marketingdoeleinden maakt Beter Healthcare gebruik van Google (DoubleClick en Google Tag Manager), Twitter (Button en Syndication), YouTube en HubSpot op haar website. Hieronder vindt u een korte toelichting over de diverse cookies.. Voor meer informatie over wat Google, Twitter, YouTube en HubSpot met verzamelde gegevens doen, verwijzen we u naar de privacyverklaring van:

Google
Twitter
YouTube
HubSpot 

Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Tevens kan het webadres van deze verklaringen veranderen, waardoor bovenstaande links ongeldig kunnen zijn.

7.3.1 Google

Google Analytics
Beter Healthcare maakt gebruik van Google Tag Manager (onderdeel van Google Analytics) om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Beter Healthcare bij Google zoekresultaatpagina’s is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beter Healthcare heeft hier geen invloed op. Beter Healthcare heeft Google geen toestemming gegeven om via Beter Healthcare verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google Ads
Beter Healthcare maakt gebruik van DoubleClick (onderdeel van Google Ads) om uw klikgedrag bij te houden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor gepersonaliseerde advertenties. Hier maken wij tot op heden geen gebruik van.

7.3.2 Twitter

Twitter Syndication
Beter Healthcare maakt gebruik van Twitter Syndication (domein dat eigendom is van Twitter) voor ‘social networking services’. Twitter treedt hierbij op als ‘third party host’ en verzamelt gegevens via een reeks van plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting. Door Twitter Syndication kan Beter Healthcare de berichten van haar Twitter-account configureren met haar website. Beter Healthcare maakt gebruik van deze functie om ‘kort nieuws’ weer te geven op de hoofdpagina van haar website.

Twitter Button
Tevens maakt Beter Healthcare gebruik van Twitter Button. Een Twitter ‘button’ is een knop van het Twitter-logo waarop u kunt klikken om content van onze website te delen via uw Twitter-account. Een Twitter ‘button’ bestaat uit twee onderdelen: een link naar de ‘Tweet composer’ op Twitter.com en de ‘Twitter for Websites’ JavaScript om de link tussen Twitter en de Twitter ‘button’ op een website te verbeteren.

7.3.3 YouTube
Beter Healthcare maakt gebruik van YouTube om video’s weer te kunnen geven op haar website en zodat u deze video’s af kunt spelen.

7.3.4 HubSpot
Beter Healthcare maakt gebruik van HubSpot. Beter Healthcare maakt gebruik van HubSpot voor haar inschrijfpagina´s (inclusief formulieren), blogs, whitepaper pagina´s en marketing e-mails. HubSpot traceert diverse gebruikersgegevens, welke wij hieronder specificeren. Beter Healthcare gebruikt de informatie verstrekt door HubSpot om inzicht te krijgen over het gebruik van haar CTA-knoppen/ inschrijfpagina’s/ e-mails/ forms en verstrekt deze informatie niet aan derden.

CTA-knoppen (call-to-action)
Deze knoppen, gemaakt in HubSpot, traceren het aantal (unieke) clicks op de desbetreffende knop. Deze knop (en daarmee HubSpot) wordt op iedere pagina ingeladen, omdat in de footer van de website de CTA-knop ‘schrijf je in’ staat, waarmee u zich in kunt schrijven voor de nieuwsbrief en/of marketing informatie. Verder vindt u deze knop(pen) in onze marketing e-mails, blogs en nieuwsbrieven.

Inschijfpagina’s (landingpages)
Beter Healthcare maakt gebruik van diverse inschrijfpagina’s, beter bekend als landingpages. Deze pagina’s gebruiken wij onder voor:

 • De inschrijfpagina voor de nieuwsbrief/marketing informatie;
 • De inschrijvingen voor onze evenementen;
 • Het downloaden van onze whitepapers.

HubSpot houdt van deze pagina’s de volgende gegevens bij:

 • Het aantal views;
 • Het aantal submissions;
 • Gemiddelde bezoektijd op een pagina;
 • Aantal bezoekers

Forms (formulieren)
Beter Healthcare maakt gebruik van de formulieren-functie binnen landingpages om gegevens te verzamelen die het desbetreffende persoon vrijwillig aan ons verstrekt. Deze gegevens slaat HubSpot op om de persoon in kwestie de desbetreffende dienst te kunnen bieden. Denk hierbij aan het versturen van een nieuwsbrief, het versturen van een opgevraagde whitepaper of het rekening houden met dieetwensen tijdens de komst naar een van onze evenementen.

Tevens vermelden wij in de formulieren van inschrijfpagina’s voor evenementen dat er mogelijk foto- en filmmateriaal kan worden gemaakt dat kan worden gebruikt voor commerciële/ promotionele doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u een e-mail sturen naar privacy@beterhealthcare.nl.

(Marketing) e-mails

Beter Healthcare maakt gebruik van de e-mail functionaliteit binnen HubSpot voor diverse marketing activiteiten. Wij sturen deze e-mails ondere andere:

 • Na inschrijving voor een whitepaper (met link naar de opgevraagde whitepaper);
 • Na inschrijving voor het bezoeken van één van onze evenementen (ter bevestiging van de inschrijving, ter herinnering van het evenement en/of als er wijzigingen plaatsvinden die van invloed zijn op uw inschrijving voor het evenement);
 • Indien u heeft aangegeven marketing informatie te willen ontvangen van Beter Healthcare (denk hierbij aan blogupdates, evenement uitnodigingen etc.);
 • Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen van Beter Healthcare.

In deze e-mails worden diverse gegevens bijgehouden door HubSpot. Indien zich heeft ingeschreven voor een of meerdere bovenstaande items, gaat u er mee akkoord dat wij deze gegevens kunnen inzien. Deze gegevens geven ons onder andere inzicht in:

 • De succesvolle verzendingen;
 • De onsuccesvolle verzendingen (bounce);
 • De mensen die zich hebben uitgeschreven na het lezen van deze e-mail;
 • De mensen die deze mail hebben gerapporteerd als spam;
 • De gemiddelde tijd dat een persoon de e-mail bekijkt;
 • Het klikgedrag;
 • De ‘top engaged contacts’;
 • In welke e-mail client de e-mail wordt geopend.

Indien u bezwaar heeft tegen het verzamelen van bovengenoemde gegevens, kunt u zich te allen tijden uitschrijven via de uitschrijflink die zich in de footer van iedere e-mail bevindt. Ook kunt u een e-mail sturen naar privacy@beterhealthcare.nl met het verzoek om u uit te schrijven/ uw gegevens te verwijderen.

7.4 Cookies accepteren, weigeren of verwijderen

Als u gebruik wil maken van de volledige functionaliteiten van onze website kies dan in onze cookiemelding om onze cookies te accepteren via de ‘Ja, ik accepteer cookies’ knop. Wanneer u dit doet, geeft u ons toestemming de hierboven toegelichte cookies te plaatsen. Wilt u geen cookies van onze website hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Als u besluit om geen toestemming te geven, bestaat de mogelijkheid dat onze website niet optimaal werkt. Onze website onthoudt uw keuze, zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Tevens kunt u via de browserinstellingen op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen en/of het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computer en/of browsers zal u deze handeling per computer en/of browser moeten herhalen. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u de cookies uitschakelt. Hieronder vindt u meer uitleg over het uitschakelen van cookies in de meest gebruikte browsers:

Google Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer

Deze instructies kunnen regelmatig wijzigen. Tevens kan het webadres van deze instructies veranderen, waardoor bovenstaande link ongeldig kan zijn.

8.0 CONTACTGEGEVENS

Beter Healthcare is als volgt te bereiken:

Beter Healthcare
Verlengde Velmolen 19, 5406 NT, Uden
Telefoon: +31(0)88 455 86 00
Algemeen e-mailadres: info@beterhealthcare.nl
Website: www.beterhealthcare.nl

9.0 AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u akkoord bent met bovengenoemde zaken uit onze privacyverklaring. Wij behouden ons recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen met betrekking tot de privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd. U leest hier altijd de meest recente versie.