VIPP Thuiszorg, Ouderenzorg, Chronisch zieken en Gehandicaptenzorg

De rol van de cliënt in zijn of haar eigen zorgproces verandert door een toenemende behoefte aan eigen regie. De klant wordt zorgregisseur door de opkomst van cliëntportalen en PGO’s. Hierdoor is een betrouwbare en efficiënte informatie-uitwisseling tussen de diverse betrokkenen en tussen verschillende applicaties van essentieel belang geworden. Het ministerie van VWS ontwikkelt hiervoor twee subsidieregelingen in het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

VIPP Inzicht: samenwerken voor digitale gegevensuitwisseling

VIPP regeling langdurige zorg
InZicht is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor de langdurige zorg (VIPP Care). Binnen dit programma kan subsidie worden aangevraagd voor twee modules: PGO en eOverdracht. De subsidieregeling kent drie fases: het maken van een contextanalyse, opstellen van een plan van aanpak, en aanvragen van subsidie voor implementatie van de modules.

Starten met PGO
De kernmodule van de VIPP regeling InZicht is de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is gericht op de uitwisseling van gegevens tussen cliënt en zorgprofessional. Voor de implementatie van een PGO is het belangrijk dat alle medische gegevens eenduidig digitaal opslagen en ontsloten worden volgens MedMij-standaarden. Zo stel je de gegevens beschikbaar voor de PGO van de cliënt.

Samenwerking in de regio
Voor de module PGO kun je zelfstandig subsidie aanvragen, maar voor de module eOverdracht kan dit alleen vanuit een samenwerkingsverband met minimaal vier deelnemers uit de langdurige en curatieve zorg. De hele zorgketen van de cliënt moet vertegenwoordigd zijn.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

‘Zicht op InZicht’ is een dienst van Beter Healthcare om samen met u te komen tot een subsidieaanvraag en een samenwerkingsverband voor de VIPP-Care middels een kort en efficiënt initiatietraject. Bovendien kan Beter Healthcare ondersteunen bij de uitvoer van opgestelde plannen en implementatie van de betreffende modules. Zo helpen wij jouw organisatie om een succesvolle regionale samenwerking en gegevensuitwisseling op te zetten binnen de regeling VIPP Care. Zie onze flyer voor meer informatie.

Naast kennis van de zorg hebben wij ook uitgebreide productkennis in huis van de gangbare ECD’s binnen de Care, zoals mijnCaressONSCura, QIC, Lable Care, Plancare, Pluriform Zorg, Puur en Vitalhealth. Dit maakt ons bij uitstek geschikt om jouw organisatie te ondersteunen bij het realiseren van VIPP-doelstellingen.

Je kunt ons onder andere inschakelen voor:

  • Nulmetingen;
  • Advisering;
  • Bepalen gewenste situatie;
  • Projectmanagement.