Het belang van selectie

Zorginstellingen selecteren vaak een systeem voor een periode van 5 tot 7 jaar. Echter, in de praktijk blijkt dat deze periode veel langer is. Veelal wordt er 15+ jaren gewerkt met een gekozen systeem. De selectie en implementatie van een systeem is een tijdrovend en duur proces dat bestaat uit meerdere facetten. Het is daarom belangrijk om dit vanaf het begin af aan in goede banen te leiden. Om deze reden is het essentieel om in de bedrijfsstrategie het onderdeel ICT op te nemen. Wij ondersteunen hier graag bij!

Het selectieproces

Wij hebben een selectieproces ontwikkeld om met een aantal gedegen stappen de selectie uit te voeren. We betrekken in dit proces de diverse stakeholders van jouw organisatie. Dit doen we als onderdeel van verandermanagement, wat in de voorfase van de implementatie start. Draagvlak van de keuze vooraf is namelijk essentieel voor een succesvolle implementatie later.

Van analyse tot succesvolle implementatie

Onze consultants starten met informatieverzameling vanuit een aantal perspectieven zoals organisatie strategie, ICT strategie/beleid, problemen in de huidige omgeving, gewenste werkprocessen, functionele behoeften, financiën en beheer. Dit doen we zowel door bestaande documentatie door te nemen als door het afnemen van (groeps)interviews. Vervolgens wordt deze informatieverzameling uitgewerkt in een programma van eisen en een selectieleidraad. Beter Healthcare kan hierbij belangrijke input leveren betreffende markt- en productkennis.

Tevens zullen wij als onderdeel van de selectie samen met jouw organisatie een business case uitwerken. In de RFI-fase zullen we een toetsing doen van de leverancier alsook het te leveren systeem. Op basis daarvan zullen we een shortlist adviseren samen met de vertegenwoordigers uit jouw organisatie. Samen met de vertegenwoordigers zullen we een verdiepingsslag maken met onder andere referentiebezoeken, ‘proof of concepts’ of demoscripts op basis van de gewenste werkwijze. Een belangrijk onderdeel van deze vervolgstap is het innemen van jouw onderhandelingspositie! Wij ondersteunen hier graag bij.

Wanneer jouw organisatie de definitieve keuze heeft gemaakt, kan de onderhandelingsfase de contractering beginnen. Wij begeleiden het selectieproces tot (en met) de uiteindelijke succesvolle implementatie!