Patient journey mapping betekent letterlijk ‘patiëntreis in kaart brengen’ en daarmee is het onderwerp in principe al uitgelegd. Patient journey mapping is een methodiek die op een eenvoudige manier de belevingen en emoties van een patiënt in een bepaald (deel van) zijn of haar zorgproces inzichtelijk en daarmee ook meetbaar maakt.

Patient journey mapping in een aantal stappen

Aan de hand van de volgende stappen kan de patient journey in kaart gebracht worden:

  • De patiënt en zijn omgeving worden benoemd. Dit kunnen mensen zijn, maar ook andere componenten die een rol spelen in de journey, actoren genoemd. Voorbeelden hiervan zijn een arts, een verpleegkundige, een patiëntportaal dat wordt gebruikt of een ziekenhuisbed waar de patiënt in wordt verpleegd. Alles en iedereen waarmee de patiënt tijdens het gehele traject in aanraking komt, is relevant om in deze stap in kaart te brengen;
  • Vervolgens wordt een overzicht gemaakt van de fases die binnen de journey bestaan. Per fase kan gekeken worden welke invloed door de organisatie kan worden uitgeoefend om een patient journey te verbeteren. Voorbeelden van fases zijn intake, opname, controle afspraak maar ook de periode van wachten voor, tijdens of na een afspraak;
  • Daarna wordt per actor bekeken in welke fase deze voorkomt en of deze van invloed is op de ervaringen van de patiënt;
  • Classificatie van iedere afzonderlijke actor zorgt vervolgens voor inzicht in die plaatsten waar de patient journey als positief en waar als negatief wordt ervaren.

Wanneer deze journey beschreven is, wordt deze als basis gebruikt voor het bepalen van de verbeterpunten in het proces en wordt deze als input gebruikt voor de ontwikkeling van een verbetertraject.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, dan verwijzen we je graag door naar onze whitepaper Patient Journey Mapping. Hierin worden de stappen binnen patient journey mapping uitgebreid beschreven.

Heb je vragen of wil je sparren met een van onze professionals over dit onderwerp? We staan je graag te woord! Neem contact met ons op via info@beterhealthcare.nl of bel ons op 088-4558600.