Uitdagingen op het vlak van ICT in de zorg 

De (academische) ziekenhuizen worden geconfronteerd met vele uitdagingen op het vlak van ICT in de zorg. De kwaliteit van de zorg moet naar een hoger niveau terwijl de ontwikkelingen op ICT vlak razendsnel gaan. Als gevolg van aangepaste of zelfs nieuwe wet- en regelgevingen zijn bepaalde wijzigingen binnen de zorgsector noodzakelijk. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan privacy en beveiliging in de zorg.

Van strategie tot en met implementatie consultancy

ICT speelt een steeds belangrijkere rol bij het goed oppakken van deze uitdagingen. Beter Healthcare biedt hierin ondersteuning op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Wij hebben ruime ervaring in de zorg- en ICT branche en spreken de taal van de verschillende betrokken stakeholders. Wij ondersteunen ziekenhuizen bij het bedenken van een (ICT) strategie tot en met de optimalisatie en realisatie hiervan en weten te anticiperen op toekomstige wijzigingen.

Met verstand van zorg uw ICT verbeterd

Projectmanagers en consultants krijgen bij ons voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Continue opleiding en kennisuitwisseling spelen daarbij een belangrijke rol. Onze professionals hebben veel kennis opgedaan in de zorg en in de ICT branche. Dankzij diverse projecten die zij hebben ondersteund (her)kennen ze de problematiek en kunnen ze de beste oplossing(en) bieden. Met het (zorg)proces als middelpunt werken wij samen met jouw ziekenhuis een ondersteunend ICT platform uit en verbinden wij op optimale wijze zorg met ICT.