Van mensen met een lichamelijke beperking, lichte verstandelijke beperking tot personen met een zeer ernstige meervoudige beperking: ze vallen allemaal onder de gehandicaptenzorg.

Elke dag zetten veel zorgprofessionals zich in om de beste zorg te leveren. Daarbij worden ze geconfronteerd met vele uitdagingen. Aan de ene kant is de kwaliteit van zorg het gesprek van de dag en aan de andere kant dwingen maatschappelijke ontwikkelingen om steeds efficiënter te werken. Een belangrijke trend is de volledige integratie van mensen met een beperking in de maatschappij.

Technische ontwikkelingen

Technologie helpt mensen met een beperking om zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen wonen. Daarnaast ontstaat behoefte aan slimme technologie voor een optimale samenwerking tussen cliënt, verwanten, persoonlijke begeleider en andere zorgdisciplines.

Strategie, implementatie consultancy en functioneel applicatiebeheer

ICT speelt een steeds belangrijkere rol bij het goed oppakken van deze uitdagingen. Beter Healthcare biedt hierin onafhankelijke ondersteuning op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Onze consultants hebben vaak meer dan 10 jaar ervaring op het snijvlak van zorg en ICT gecombineerd met uitgebreide kennis van de meest gangbare ECD’s. Daarbij spreken we de taal van de verschillende belanghebbenden. Wij ondersteunen bij het bedenken van een (ICT) strategie tot en met de optimalisatie, realisatie en anticiperen op toekomstige wijzigingen.