READY FOR LIR?

/READY FOR LIR?
READY FOR LIR? 2019-07-11T11:16:11+00:00

Project Description

CoperniCare en Beter Healthcare slaan de handen in één om u te ondersteunen met uw LIR-implementatie! Hiermee voldoet u dit jaar nog aan de wet- en regelgeving.

Landelijk implantaten Register
Sinds 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht voor zorgaanbieders om implantaten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Het LIR registreert de implantaatgegevens die door de zorgaanbieders aangeleverd worden. Wanneer er een recall plaatsvindt, neemt het LIR voor de desbetreffende implantaten contact op met de zorgverleners. Vervolgens informeren zij de patiënten over de vervolgstappen. Zorgaanbieders hebben tot 1 januari 2020 om aan de verplichtingen te voldoen.

Wat betekent dit voor u?
In het geval van een recall, moet de zorgaanbieder kunnen traceren welk implantaat bij welke patiënt is gebruikt. Hiervoor dienen de implantaatgegevens elektronisch aangeleverd te zijn aan het LIR. Dit houdt in dat u:

 • In staat moet zijn om de relevante gegevens van het implantaat te registreren en de indicator moet afgeven of deze aangeleverd moet worden bij het LIR;
 • U bij een ingreep een koppeling moet realiseren tussen deze implantaatgegevens en de patiënt;
 • Deze implantaatgegevens elektronisch dient aan te leveren bij het LIR;
 • Bij een recall op basis van de implantaatgegevens de relevante patiëntgroep moet kunnen traceren.

Wat kunnen CoperniCare en Beter Healthcare voor u betekenen?
Het juist registreren in het LIR vergt een aantal aanpassingen in uw EPD en logistieke systeem of ERP. Daarnaast is het belangrijk dat het vastleggen van de implantaatgegevens voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. CoperniCare en Beter Healthcare stelden een pakket samen waarin wij een oplossing realiseren om op een gebruiksvriendelijke manier de benodigde gegevens te verzamelen, te registreren en aan te leveren aan het LIR zodat u vóór januari 2020 aan de wettelijke verplichting voldoet.
Wij kunnen u ondersteunen met:

 • Het aanleveren en implementeren van het CoperniCare ‘light’ platform waarbij de volgende processen ondersteund worden:
  • Scannen en registreren van implantaten op de OK, Radiologie, Cardiologie;
  • Digitaal aanleveren LIR;
  • Koppeling met uw EPD voor vastleggen van de gegevens in het patiëntdossier;
  • Koppeling GS1 GDSN voor de registratie van implantaatgegevens.
 • De consultancy diensten voor projectleiding, implementatie, data-collectie, testen en trainen;
 • Dit CoperniCare ‘light’ platform kan daarna altijd doorgroeien naar een volledige CoperniCare omgeving, inclusief optimalisatie voorraadbeheer en logistiek.

Wat is de deal?
CoperniCare en Beter Healthcare leveren dit totaalpakket nu voor een vaste prijs van EUR 40.000,-. Hierin is inbegrepen:

 • Licentiekosten van de CoperniCare applicatie voor 1 jaar;
 • Alle kosten voor implementatie en dienstverlening.

Deze unieke actie loopt tot 15 oktober!
Maak gebruik van onze aanbieding om voor een vaste prijs voor zowel licentie- als implementatiekosten in één maand de aansluiting met het LIR te realiseren.
Bent u klaar voor de start? Wij ondersteunen u graag! Neem contact op ons.