READY FOR LIR?

/READY FOR LIR?
READY FOR LIR? 2019-08-01T11:38:00+00:00

Project Description

Dit jaar nog uw LIR aansluiting op orde!

Snelle implementatie tegen geringe kosten: CoperniCare en Beter Healthcare slaan de handen ineen om u te ondersteunen bij uw LIR-implementatie! Hiermee voldoet u dit jaar nog aan de wet- en regelgeving omtrent het registreren van implantaten.

Landelijk Implantaten Register

Sinds 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht voor zorgaanbieders om implantaten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Het LIR registreert de implantaatgegevens die door de zorgverleners aangeleverd worden. Wanneer er een recall plaatsvindt, neemt het LIR voor de desbetreffende implantaten contact op met de zorgverleners. Vervolgens informeren zij de patiënten over de vervolgstappen. Zorgaanbieders moeten vóór 1 januari 2020 aan de verplichtingen voldoen.

Wat betekent het Landelijk Implantaten Register voor u?

In het geval van een recall, moet de zorgaanbieder kunnen traceren welk implantaat bij welke patiënt is gebruikt. Hiervoor dienen de implantaatgegevens elektronisch bij het LIR aangeleverd te zijn. Dit houdt in dat u:

 • In staat moet zijn om de relevante gegevens van het implantaat te registreren conform de inclusielijst;
 • Bij een ingreep een koppeling moet realiseren tussen de implantaatgegevens en de patiëntgegevens in het EPD;
 • Deze implantaatgegevens elektronisch dient aan te leveren bij het LIR;
 • Bij een recall, op basis van de implantaatgegevens, de betreffende patiënten moet kunnen traceren.

Wat kunnen CoperniCare en Beter Healthcare voor u betekenen?

Het op de juiste manier aanleveren van gegevens bij het LIR vergt een aantal aanpassingen in uw EPD en logistieke systeem of ERP. Daarnaast is het belangrijk dat het vastleggen van de implantaatgegevens voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. CoperniCare en Beter Healthcare hebben een pakket samengesteld, waarin een oplossing gerealiseerd wordt om op een gebruiksvriendelijke manier de benodigde gegevens te verzamelen, te registreren en aan te kunnen leveren bij het LIR. Hiermee voldoet u nog vóór het einde van 2019 aan de wettelijke verplichting! Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • Het aanleveren en implementeren van het CoperniCare ‘light’ platform, waarbij de volgende processen ondersteund worden:
  • Scannen en registreren van implantaten op de afdelingen OK, Radiologie en Cardiologie;
  • Digitaal aanleveren van gegevens bij het LIR;
  • Koppeling met uw EPD voor vastleggen van de gegevens in het patiëntdossier;
  • Koppeling met GS1 GDSN voor het complementeren van implantaatgegevens.
 • De consultancy diensten voor projectleiding, implementatie, data-collectie, testen en trainen van medewerkers.

Dit CoperniCare ‘light’ platform kan daarna altijd doorgroeien naar een volledige CoperniCare omgeving, inclusief optimalisatie voorraadbeheer en logistiek. Dus men kan klein beginnen.

 Wat is de LIR-implementatie deal?

CoperniCare en Beter Healthcare leveren dit totaalpakket nu voor één vaste prijs van
€ 40.000,- excl. BTW
. Hierin is inbegrepen:

 • CoperniCare ‘light’ applicatie voor 1 jaar incl. support, technisch beheer, hosting en onderhoud;
 • Alle kosten voor implementatie en dienstverlening.

Deze unieke actie loopt tot 15 oktober!

Maak gebruik van onze aanbieding om op basis van één vaste prijs, voor zowel de applicatie als de implementatiekosten, in één maand de aansluiting met het LIR te realiseren.

Bent u klaar voor de start? Wij ondersteunen u graag bij uw LIR-implementatie!

Neem contact met ons op!

Beter Healthcare: +31 (0)88 455 8600 of info@beterhealthcare.nl

CoperniCare: +31 (0)23 565 60 60 of info@copernicare.nl